Openbare Data data analyse voor en door U

Onderwerpen
Openbaredata.nl is een experiment, waarbij openbaar beschikbare data over belangwekkende onderwerpen wordt verzameld en beschikbaar wordt gesteld aan bezoekers van de website. Er zal de mogelijkheid worden gegeven om zelf analyses te doen met de data, en antwoorden te krijgen op vragen die men heeft. Er zal vooral geput worden uit openbare data die door de overheid is verzameld en dus door alle belastingbetalers is betaald.

In eerste instantie, in de experimentele fase, zal vooral gewerkt worden met bevolkings demografische data, maar het is geenszins de bedoeling om hiertoe beprekt te blijven.

info@openbaredata.nl